miércoles, 17 de abril de 2013

Conclusións


- Algunhas actividades incendiarias, como pode ser limpar o monte, non son rexeitadas polos poboadores da Gudiña e da Mezquita.
- Semella que a xente considera os lumes como un problema (86 % dos casos), aínda que despois se xustifican actitudes incendiarias.
- Maioritariamente son considerados como responsábeis dos incendios os pirómanos, aínda que tamén destacan os incendios provocados por descoidos ou para limpar o monte.
- Hai maior número de incendios con implicación de piñeiros que de outras especies.
- En áreas onde existen piñeiros a media da área afectada polo lume é maior que nas áreas con outras árbores.
Desexaríamos que houbese maior presenza de campañas de sensibilización e ofrecer alternativas á limpeza do monte por lume no medio rural. Tamén que se mirara máis por facer repoboacións con especies autóctonos que non ardan tan ben coma os piñeiros.

No hay comentarios:

Publicar un comentario