miércoles, 17 de abril de 2013

Resultados e discusión


O primeiro que queremos destacar é que a información existente abarca o que se chaman “Grandes Incendios Forestais” (GIF), é dicir, incendios que afectan a máis de 500 ha. Por baixo disto, non está recollido nos informes tanto do Ministerio como de WWF; polo tanto está subestimada a superficie queimada no ano 2012.

Segundo o Ministerio de Medio Ambiente no 2012 nun 15 % do territorio do Estado (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, León e Zamora) ocorren a metade (51,25 %) dos incendios. Este dato é vergonzoso, cando o Noroeste non se caracteriza por ter un clima seco. Haberá aquí en Galicia unha “cultura do lume”?
Por outra banda, analizando os grandes incendios forestais do ano 2012, vemos que nun 76 % deles están presentes os piñeiros, que posúen resinas e arden mellor.


Incluso se calculamos a media de hectáreas afectadas (na seguinte táboa), a media da área é maior onde existen piñeiros (case o dobre) que onde non hai piñeiros.


Media das áreas afectadas (ha)
Sen piñeiros
2140
Con piñeiros
4010

Os bosques maduros autóctonos xofren menos lumes, e cando o fan non se estende tanto o lume. Unha boa prevención de incendios pasaría polo tanto, por non replantar con piñeiro e facelo coas especies autóctonas, cuxas madeiras son máis valiosas cas dos piñeiros.
Para os habitantes da Gudiña e da Mezquita, os responsabeis dos incendios son maioritariamente os pirómanos, seguidos dos descuidos e en xeral de persoas que queren limpar o monte, e utilizan o lume como método máis cómodo.


Histograma 1: Número das persoas enquisadas que escolleron cada unha desas opción sobre quen é o responsable dos incendios.


A seguinte cuestión era saber se algunha desas causas eran xustificables no seu xuízo, e aínda que o 86 % dos enquisados pensan que os incendios son un problema grave, pareceron causas xustificables máis razóns das esperadas por nós, que cremos que non hai xustificación para ese atentado medioambiental.


Histograma 2: Número das persoas enquisadas que escolleron cada unha desas opción sobre razón xustificable para incendiar o bosque.

Parece que entre a poboación da Gudiña e A Mezquita, non existe moita conciencia dos prexuízos dos lumes, e que aínda pervive a cultura do lume.

No hay comentarios:

Publicar un comentario